Almindelige ordensregler

Almindelige ordensregler


Alkohol


Skydning og alkohol kan være en farlig cocktail. Derfor nyd alkohol med måde og altid kun efter endt skydning - aldrig før.


Rygning


Rygeloven forbyder rygning i offentlige lokaler. Da skytteforeningen er en åben forening er klub- og skydehuse m.m. offentlige lokaler. Derfor er der rygning forbudt i alle klub- og skydehuse, samt på overdækkede standpladser.


Sikkerhed


Den korte version har 4 regler

1)Alle våben er altid ladt!

a)Forstået sådan, at alle våben skal altid behandles som om de er ladt, derfor

2)Du må aldrig lade piben pege på noget, som du ikke er villig til at skyde/ødelægge!

a)Husk, at piben altid peger på noget! og derfor

3)Hold fingeren fra aftrækkere indtil du er klar til at skyde!

a)Fingeren uden for aftrækkerbøjlen ind til du sigter på skiven - og husk så

4)Du skal være 100% sikker på, hvad det er du skyder på!

a)ikke så relevant på en bane, mere på jagt hvor lyset kan være dårligt og målet helt eller delvist gemt bag træer, buske og lignende


I øvrigt henvises til Kapitel 1 "sikkerhedsbestemmelser" i skyttebogen som findes på De Danske Skytteforeningers hjemmeside www.skytten.dk