Ansøgninger for skytter

SKV 6 – godkendelse til at få overladt våben som skytteforeningsmedlem


Fra 1. juli 2018 skal medlemmer af skytteforeninger være godkendt af politiet, før de kan få overladt våben i skytteforeningen.


Bestyrelsesmedlemmer, der er godkendt i medfør af våbenbekendtgørelsens § 14, stk. 1 (SKV 1), samt skytter, der har en våbenpåtegning på medlemsbeviset (SKV 2), eller er godkendt til at få adgang til våbnenes opbevaringssteder eller har en transporttilladelse i den pågældende forening (SKV 3), anses allerede som godkendt til at få overladt våben i foreningen, og skal ikke ansøge om en selvstændig godkendelse hertil (SKV 6). Dette gælder dog kun i en forening, hvor skytten i forvejen er godkendt på en af de nævnte måder.


Det er skytten selv, der skal ansøge politiet om godkendelse. Dette sker ved, at skytten henter blanketten SKV 6 på skytteorganisationernes hjemmeside (samme sted, som de øvrige SKV-blanketter), udfylder blanketten og sender den til ACØ eller ACV med almindelig post eller via borger.dk.


Politiet undersøger, ligesom ved de øvrige SKV-godkendelser, om skytten kan vandelsgodkendes. Politiet giver besked til de skytteforeninger, der er søgt om godkendelse i, når politiet har udstedt godkendelsen. Gives der afslag eller tilbagekaldes godkendelsen, underretter politiet også skytteforeningen herom. Godkendelsen gælder i fem år, hvorefter den skal fornys.